ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูโนไอสครีม

UNO ICE CREAM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001239
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/12/2498 พ.ศ. (68 ปี 3 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
19/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 673 ถนนเยาวราช แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 56101 การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร