ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิลพร

SILPHON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001221
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/12/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
13/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 5 ซอยประชุม ถนนสุริวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว