ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.พี.บราเดอร์พาณิชย์

V.P. BROS THAILAND LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001204
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
28/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 167/2-167/3 ถนนสี่พระยา แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ N กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
วัตถุประสงค์ 79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง