ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาชัยเซอร์วิส

MAHACHAI SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001191
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
28/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 459 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม