ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชัยบริการ

VICHAI SERVICE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001166
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
14/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 112 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45203 การบำรุงรักษายานยนต์ทั่วไป