ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินมิตรพาณิชย์

SINMITRA PHANICH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001158
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 7 วัน ที่แล้ว)
14/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 115 ถนนเจริญกุรง แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47222 ร้านขายปลีกเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์