ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเทพฯ กิมเส่งหลี

BANGKOK KIM SENG LEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001131
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 185,185/1 ถนนทรงสวัสดิ์ แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46412 การขายส่งของใช้ในครัวเรือนที่ทำจากสิ่งทอ