ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสหัสเทรดดิ้ง

THAI SAHAS TRADING LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001069
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
25/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 480,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1083 ถนนทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว