ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮะซุ่นเฮงพาณิชย์

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001018
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/10/2498 พ.ศ. (68 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
6/10/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 59 ซอยจันทน์ 37 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10419 การผลิตน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น