ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยสินกรุงเทพ

THAISINBANKOKTRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498001000
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
30/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 357 ถนนจุฬาลงกรณ์ ซอย 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์