ห้างหุ้นส่วนจำกัด กวงเฮงฮั้วกี่

KUONG HENG HUO KEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000992
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/9/2498 พ.ศ. (68 ปี 8 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/9/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 85,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2256-2258 ตรอกจันทน์ ซอยวัดไผ่ แขวงทุ่งวัดดอน* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค