ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังภูษา

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000909
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/8/2498 พ.ศ. (68 ปี 9 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
3/8/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 680,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 434 ถนนเยาวราช แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า