ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองทวีกิจ

THONG THAVEKET LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000763
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/6/2498 พ.ศ. (69 ปี 12 วัน ที่แล้ว)
10/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 147/13 ถนนตานี แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45403 การขายปลีกชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของจักรยานยนต์