ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮ่งเซ่งเชียง

HONG SENG CHIANG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000755
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/6/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1219-1221 ถนนพระราม 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47521 ร้านขายปลีกเครื่องโลหะ