ห้างหุ้นส่วนจำกัด โยธาเจริญสิน

YOTA CHAREONSIN LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000691
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/5/2498 พ.ศ. (68 ปี 10 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
26/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 440,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 4/3 ถนนพระราม 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย