ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศุภไทย

SUPHA - THAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000674
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/5/2498 พ.ศ. (69 ปี 17 วัน ที่แล้ว)
13/5/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 210,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 377/1-377/3 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น