ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไข่เยี่ยวม้าใต้เชียง

TAI CHIENG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000631
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 29/4/2498 พ.ศ. (68 ปี 11 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
29/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 800,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 420 ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10796 การผลิตผลิตภัณฑ์จากไข่