ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.สุบรามาเนียนและบุตร

SUBRAMANIAN & SONS LTD. PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000623
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2498 พ.ศ. (68 ปี 11 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
28/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 100,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 15 ตรอกไวตี ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46204 การขายส่งสัตว์มีชีวิต