ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้า

SENG FAH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000585
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2498 พ.ศ. (69 ปี 24 วัน ที่แล้ว)
1/4/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 955,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 445/1-2 ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46431 การขายส่งหนังสือหนังสือพิมพ์และเครื่องเขียน