ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรุงเกษม

KRUNG KASEM LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000577
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
18/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 100-102 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ B การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน
วัตถุประสงค์ 08103 การขุดกรวดและทราย