ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยการช่าง

BUM ROONG THAI KARNCHANG LIMITED PARTNERHSIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด บำรุงไทยการช่าง (ID: 0103498000551) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/3/2498 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 71 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนตูม อำเภอบางเลน จ.นครปฐม กิจการหลักคือ การผลิตโครงสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องประกอบอาคาร มีทุนจดทะเบียน 3,750,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103498000551
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/3/2498 พ.ศ.
(69 ปี 3 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
15/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,750,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง