ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเซ่งเฮง

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000542
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 120,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 299/1 ถนนทรงวาดตอน 1 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46495 การขายส่งเครื่องดินเผาเครื่องแก้วและเครื่องครัว