ห้างหุ้นส่วนจำกัด การช่างวิศว

KARN CHANG VISAVA LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000526
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/3/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 6ก. ถนนประชาราษฎร์ แขวงบางซื่อ* เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย