ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมานชัย

SAMANCHAI LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000461
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 15,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 610/5 ตรอกแก้วฟ้า แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ

บริษัทที่คล้ายคลึง