ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองดี

THONG DEE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000437
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/2/2498 พ.ศ. (69 ปี 2 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
9/2/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 197-203 ซอยปทุมคงคา แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25922 การกลึง กัด ไส โลหะ