ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซันโกเลียแอนด์โก

SUNGOLIA & CO. LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000356
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 191 ถนนมหาจักร์ แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง