ห้างหุ้นส่วนจำกัด เยอรมันแอนด์โก

GERMAN & CO LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000330
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
19/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 1104ก.3 ถนนประชาธิปก แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 20232 การผลิตเครื่องหอม เครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ