ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตามรภาคพิมพ์สัมผัส

TARMALL PARK TYPEWRITER LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000305
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/1/2498 พ.ศ. (69 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/1/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1050 ถนนเจริญกรุง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน