ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินเซ่งเชียง(ย่งเส็ง)

CHIN SENG CHEANG (YONG SENG) TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000127
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2498 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
3/12/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 401,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 580-582 ถนนทรงวาด (ตรอกโรงโคม) แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น