ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมศักดิ์

RUAM SUK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000119
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
30/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง หลัก 2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้