ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงษ์ฟ้า

THE NONG FAR LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000101
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 6 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 200,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 5/8 ตรอกจันทน์ แขวงวัดพระยาไกร* เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ F การก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ 41002 การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย