ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิวเซ่งเฮง

IEW SENG HENG LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000071
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 4 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
24/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 240,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 203 ถนนเยาวพาณิชย์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25129 การผลิตถังน้ำขนาดใหญ่ (ที่มีความจุเกิน 300 ลิตร) ที่เก็บกักน้ำและภาชนะบรรจุที่ทำจากโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น