ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกมิตร

HWA YIH LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103498000054
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/11/2498 พ.ศ. (68 ปี 5 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
22/11/1955 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 34-36 ถนนผดุงด้าว แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด