ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยเภสัช

SINCHAI BHAESAT LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497003076
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
27/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 90 ถนนกรุงเกษม แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47721 ร้านขายปลีกสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และเวชภัณฑ์