ห้างหุ้นส่วนจำกัด ค้าสัตว์น้ำ

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002975
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 72,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 158 ถนนซอยสุกร แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46312 การขายส่งปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ