ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทาว์นกรอเซอรีสโตร์

TOWN GROCERY STORE LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002967
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 6/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
6/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 999-1001 ถนนสีลมมุมถนนสุรศักดิ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47114 ร้านขายของชำ