ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟูยีเมชิเนอรี่เทรดดิ้งคัมปนี

FUJI MACHINERY TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002908
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 26/11/2497 พ.ศ. (69 ปี 6 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
26/11/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1205 ถนนเจริญกรุง แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46593 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรม