ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัท ชาญเทรดดิ้ง

CHARLES TRADING LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002690
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/9/2497 พ.ศ. (69 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
22/9/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 300,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 500 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46443 การขายส่งเครื่องสำอาง