ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเวอร์ซีบาร์เตอร์

OVERSEAS BARTER LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002517
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/8/2497 พ.ศ. (69 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
4/8/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 494/11-12 ถ.ทรงวาด (ซอยวาณิช1) แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น