ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนังสือพิมพ์ซินเป๋า

SINPAO DAILY NEWS

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002479
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
27/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 496 ถนนหลวง แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ J ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร
วัตถุประสงค์ 58131 การจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่หนังสือพิมพ์ลงบนสื่อต่างๆ (ยกเว้น ทางออนไลน์)