ห้างหุ้นส่วนจำกัด มินเคี่ยง

MENG KHENG CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002461
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 8 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 1215/2 ถนนเทอดไทย แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 15202 การผลิตรองเท้ายาง