ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไท้ก้กฮั่วเซียง

THAILAND HUA SIANG LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002436
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/7/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
21/7/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 398 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46316 การขายส่งผลิตภัณฑ์ขนมอบไข่น้ำมันและไขมันที่ใช้ในการบริโภค