ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนาการพาณิชย์

CHINTANAKARN PHANICH CO.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002291
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 18/6/2497 พ.ศ. (69 ปี 9 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
18/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 250/4-250/5 ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46315 การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว