ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไต้เอก

TAYEK LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002185
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/6/2497 พ.ศ. (69 ปี 10 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
7/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 672/23 ตรองฮ่องกงแบงค์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป