ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไฟฟ้าบางหว้า

THE BANG VAH & LECTRI COMPANY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497002142
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/5/2497 พ.ศ. (70 ปี 20 วัน ที่แล้ว)
28/5/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 85 แขวงบางแค* เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ D ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบการปรับอากาศ
วัตถุประสงค์ 35102 การจ่ายไฟฟ้า