ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวเฮียบเซ้ง

LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001961
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/4/2497 พ.ศ. (70 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
7/4/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 19 ถนนลำพูนไชย แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46622 การขายส่งเหล็กเหล็กกล้าและโลหะที่นอกกลุ่มเหล็กขั้นมูลฐาน