ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยดี

CHOKECHAI DEE LTD., PART.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001880
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/3/2497 พ.ศ. (70 ปี 1 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
20/3/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 400,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 866 ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น