ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงเลื่อยจักรเอี๊ยบเม่งเส็ง

EAB MENG SENG SAWMILL LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001774
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 16/12/2497 พ.ศ. (69 ปี 4 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/12/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 1538-1544 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 16101 การเลื่อยไม้