ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานไท้เลี่ยงเฮง

THAI LIEAN HANG FACTORY LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0103497001634
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/1/2497 พ.ศ. (70 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
21/1/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 0 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 42 หมู่ที่ 8 ถนนริมคลองบางหว้า แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 24320 การหล่อโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและเหล็กกล้า