ห้างหุ้นส่วนจำกัด หว่าไทย

HWA THAI LIMITED PARTNERSHIP

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หว่าไทย (ID: 0103497001537) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/6/2497 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 671 ถนนจักรเพ็ชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งผู้โดยสารทางบกอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 10,900 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0103497001537
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/6/2497 พ.ศ.
(70 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
12/6/1954 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
10,900 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก

บริษัทที่คล้ายคลึง